Strength Deployment Inventory

Većina problema svakog pojedinca, bilo u privatnom, društvenom ili poslovnom okruženju uzrokovana je međuljudskim odnosima. Međuljudski odnosi uglavnom proizlaze iz kvalitete komunikacije. Kvalitetna komunikacija razvija uspješne odnose, kvalitetnu suradnju i timski rad. Loša komunikacija dovodi do konflikta i/ili prekida odnosa, odnosno neželjenih ishoda koji su pogubni za osobnu i organizacijsku uspješnost.

U privatnim, društvenim ili poslovnim odnosima naša komunikacija dio je našeg ponašanja koje je motivirano našim uvjerenjima, razmišljanjima i stavovima.

SDI Strength Deployment Inventory je jednostavan alat samoprocjene koji nam kroz kratki upitnik od 20 pitanja daje jasan uvid u našu motivaciju i ponašanje u situacijama kada se osjećamo se dobro, ali i u konfliktu. Za lakše razumijevanje individualnih motiva i obrazaca ponašanja, SDI alat koristi 3 boje (plavu, crvenu i zelenu) i njihove kombinacije koje predstavljaju ukupno 7 različitih motivacijskih sustava. Kroz SDI® dobivamo sliku sebe: svog sustava motivacijske vrijednosti koji predstavlja osobnu unutarnju motivaciju koja određuje naše ponašanje- kada je sve u redu, ali i u konfliktu. SDI profil omogućuje nam da razumijemo sebe ali i druge jer nas uči jezik svakog od 7 različitih motivacijskih sustava. Na ovaj način SDI pruža okvir za bolje razumijevanje sebe i drugih, te pomaže prevladavanju međuljudskih i komunikacijskih problema čime se ostvaruju bolji i uspješniji međuljudski odnosi.

SDI skupinu čine ukupno 8 pouzdanih alata koji Vam mogu pomoći u:

  • poboljšanju komunikacije s okolinom
  • produktivnijem timskom radu
  • uspješnom leadershipu i vođenju timova
  • boljem odnosu s klijentima
  • uspješnoj prevenciji i rješavanju konflikata

Imate pitanja ili Vas zanima više na temu SDI, obratite se s povjerenjem.